Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2019

plugss
8185 fb20 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
plugss
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromiloveyou iloveyou viawszystkodupa wszystkodupa
plugss
5335 2a9e 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
plugss
1870 1c5a 350
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viairmelin irmelin
plugss
1668 e769 350
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
plugss
2344 5ac3 350
Reposted fromnenya nenya viairmelin irmelin

December 28 2019

plugss
5335 2a9e 350
plugss
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
plugss

Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca. Szczególnie, gdy się już zagnieździ.


— Bolesław Prus

December 30 2019

plugss
8185 fb20 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
plugss
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromiloveyou iloveyou viawszystkodupa wszystkodupa
plugss
5335 2a9e 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
plugss
1870 1c5a 350
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viairmelin irmelin
plugss
1668 e769 350
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
plugss
2344 5ac3 350
Reposted fromnenya nenya viairmelin irmelin

December 28 2019

plugss
5335 2a9e 350
plugss
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera

December 30 2019

plugss
1668 e769 350
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
plugss
2344 5ac3 350
Reposted fromnenya nenya viairmelin irmelin

December 28 2019

plugss
5335 2a9e 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...