Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi via4777727772 4777727772
plugss
Bo każda kolejna rozmowa jest powodem, żeby się w Tobie zakochać.
— app, facebook.com
Reposted fromhallon hallon via4777727772 4777727772
plugss
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee via4777727772 4777727772
8501 9bc4 350
plugss

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
plugss
plugss
1773 3a57 350
Reposted frommisza misza vianecropixie necropixie
plugss
plugss
Reposted frommeem meem vianecropixie necropixie
plugss
3947 3d9a 350
Catching snowflakes
Reposted fromvolldost volldost viajointskurwysyn jointskurwysyn
plugss
6095 a9a1 350
Reposted frompastelowe pastelowe viajointskurwysyn jointskurwysyn
plugss
1281 bcd0 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viaflesz flesz
8056 8f87 350
Reposted fromkostuchna kostuchna viatobecontinued tobecontinued
plugss
plugss
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.
plugss
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
plugss
0773 3c3d 350
Reposted frommsofall msofall viajointskurwysyn jointskurwysyn
plugss
2508 cc00 350
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viajointskurwysyn jointskurwysyn
plugss
8566 93d5 350
Reposted fromguidetomadness guidetomadness viaflesz flesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl