Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

plugss
8711 4342 350
Reposted fromtetsukun tetsukun viaanorexianervosa anorexianervosa
plugss
7607 d7a7 350
plugss
9166 cb93 350

monochromesmut:

Blogging.

Reposted fromjohnkeats johnkeats viajointskurwysyn jointskurwysyn
plugss
1903 772a 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
plugss
9455 e23c 350
Reposted fromdarkanes darkanes viatobecontinued tobecontinued

July 26 2017

plugss
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
plugss
7283 a37e 350
plugss
4636 1030 350
Reposted fromsarazation sarazation viatobecontinued tobecontinued
7607 6eeb 350

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viatobecontinued tobecontinued
plugss
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
Reposted fromasiiieek asiiieek viatobecontinued tobecontinued
plugss
1362 4d6c 350
Reposted fromoutoflove outoflove vianihuhu nihuhu
plugss
plugss
0326 7322 350
Reposted fromsonaive sonaive viapaasiak paasiak
plugss
7309 0ff9 350
Reposted fromagridoce agridoce viapaasiak paasiak
3874 1736 350
plugss
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viaszydera szydera
plugss
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
plugss
plugss
1579 1dc5 350
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl