Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

plugss
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaszarakoszula szarakoszula
0335 3ad9 350
Reposted fromtwice twice viaszarakoszula szarakoszula
3094 3c54 350

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viaszarakoszula szarakoszula
plugss
7031 5840 350
plugss
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
plugss
Jestem kobietą. My nie mówimy, czego chcemy. Ale wkurzamy się, jeśli nam tego nie dacie. Dlatego jesteśmy fascynujące.
— Sliding Doors
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaucieknijmi ucieknijmi
plugss
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viaucieknijmi ucieknijmi
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaucieknijmi ucieknijmi
plugss
7847 eff1 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
3158 561d 350
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaucieknijmi ucieknijmi
plugss
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
9202 8d39 350
Reposted fromecto ecto viaodyssey odyssey
plugss

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viatobecontinued tobecontinued
plugss
niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.
plugss
2431 c628 350
plugss
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
9905 1dce 350
5180 490a 350

ungolde:

 u n g o l d e

4010 e567 350
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
plugss
I może to paradoks, 
ale bardzo mało jest ludzi, 
którzy zdają sobie sprawę, 
że już zaczęli żyć. 
— Borszewicz, "Mroki"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl