Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

plugss
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 04 2017

plugss
plugss
3815 ca15 350
plugss
plugss
Piszę, a ty ani me ani be, zrozum ranisz i hańbisz mnie.
— Taco Hemingway - Mięso
8781 6783 350
Reposted fromgoniewicz goniewicz viajointskurwysyn jointskurwysyn
plugss
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
plugss
7106 d514 350
4863 dd53 350

fine-faces:

Alexandra Ghantous

8163 5585 350

aesthetic-monochrome:

stressed out?

Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
plugss
plugss
perfection
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viahope hope
plugss
6992 4c81 350
plugss
1590 b855 350
Reposted fromSkydelan Skydelan viahope hope
plugss
Ja jestem mało pobożny, ale dla Ciebie mogę klęknąć na kolana.
— I tak nie czytasz mojej zupy
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahope hope
Jeśli kogoś kochasz, d̶a̶j̶ ̶m̶u̶ ̶w̶o̶l̶n̶o̶ś̶ć̶.̶ ̶W̶r̶ó̶c̶i̶:̶ ̶b̶ę̶d̶z̶i̶e̶ ̶T̶w̶ó̶j̶ ̶n̶a̶ ̶w̶i̶e̶k̶i̶.̶ ̶N̶i̶e̶ ̶w̶r̶ó̶c̶i̶: z̶n̶a̶c̶z̶y̶,̶ ̶ż̶e̶ ̶i̶ ̶t̶a̶k̶ ̶n̶i̶c̶ ̶b̶y̶ ̶z̶ ̶t̶e̶g̶o̶ ̶n̶i̶e̶ ̶b̶y̶ł̶o̶.
Nie spierdol tego.
— (via cytatyvv)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viahope hope
plugss
6906 9d50 350
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl