Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

2223 4b17 350
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

November 07 2018

plugss
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
plugss
8722 155a 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
plugss
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatobecontinued tobecontinued
plugss
8252 c887 350
Maud Chalard
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued

November 06 2018

plugss
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternaljourney eternaljourney
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
plugss
8747 78d8 350
plugss
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
plugss

November 05 2018

plugss
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
plugss
0046 730a 350
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaszydera szydera
plugss

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera
plugss
6585 6867 350
Reposted fromcouples couples viaszydera szydera

November 02 2018

7643 2b9d 350
Reposted fromgraysen graysen viaeternaljourney eternaljourney
plugss
5384 50c4 350
plugss

Live your best life

plugss
plugss
3145 0cf9 350
Reposted fromlaters laters viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl