Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

plugss
8750 2888 350
plugss
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viatobecontinued tobecontinued
plugss
plugss
plugss
3029 236d 350
8151 f5a6 350
Reposted fromtosiaa tosiaa viamelanchujnia melanchujnia
9224 c658 350

pethal:

send me a “:)” for a screenie+solo to 32k+ dashes!

Reposted fromtosiaa tosiaa viamelanchujnia melanchujnia
plugss
9002 fd11 350
plugss
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viatobecontinued tobecontinued

April 22 2017

2968 47cb 350
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viapiglet piglet
plugss
6697 4b4a 350
Reposted frompiglet piglet
plugss
6878 beb5 350
Reposted frompiglet piglet
plugss
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiglet piglet
plugss
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viapiglet piglet
4798 383a 350
Reposted fromtwice twice viapiglet piglet
plugss
Reposted fromfourstrings fourstrings viapiglet piglet
plugss
6488 7b58 350
Reposted frompanimruk panimruk viapiglet piglet
5935 154b 350

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapiglet piglet
plugss
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viapiglet piglet
plugss
Reposted fromshakeme shakeme viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl