Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

plugss
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
plugss
0116 8510 350
Reposted fromels els viajointskurwysyn jointskurwysyn
plugss
3773 91a8 350
6636 5ceb 350
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viairmelin irmelin
plugss
plugss
plugss
6688 3752 350
Reposted fromhare hare viatobecontinued tobecontinued
plugss
0310 8755 350
Reposted fromolaosa olaosa viatobecontinued tobecontinued
plugss
3768 c901 350
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
plugss
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
plugss
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
plugss
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
plugss
3323 13c8 350
Reposted fromels els viatobecontinued tobecontinued
plugss
Iceland.
plugss
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
plugss
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
plugss

June 06 2018

plugss
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viathesmajl thesmajl
plugss
5839 49c1 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl