Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

plugss
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
plugss
4576 9cf4 350
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
plugss
9478 fee7 350
plugss
4113 6265 350
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
plugss
4134 683e 350
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
plugss
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
plugss
4139 8251 350
Reposted fromonlyman onlyman viaszarakoszula szarakoszula
plugss
4277 907e 350
plugss
0272 057e 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
plugss
plugss
plugss
plugss
plugss
3754 4824 350

August 21 2018

plugss
5504 3d7f 350
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
plugss
Trzymanie go za rękę wydaje mi się być takie naturalne. Jakbym robiła to od zawsze. Jakbym nigdy nie miała przestać. Jakby jego dłoń była idealna dla mojej.
— found
Reposted fromlanni lanni viabittersweetxoxo bittersweetxoxo
plugss
0180 407f 350
plugss
3793 59bd 350
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
7466 7f7e 350
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl