Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

plugss
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die vianecropixie necropixie
plugss
3368 5718 350
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa vianecropixie necropixie
plugss
3656 8473 350
Reposted fromdelain delain vianecropixie necropixie
plugss
3080 7c4b 350
plugss
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu vianecropixie necropixie
plugss
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal vianecropixie necropixie
plugss
2585 e3e7 350
Reposted frombotanyplay botanyplay viatobecontinued tobecontinued
plugss
Beznadzieja. Nie da się zasnąć. A najgorsze to próbować spać na siłę.
— Stephen King
plugss

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viairmelin irmelin
plugss

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
plugss
4923 1d03 350
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
plugss
0191 80b7 350
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
plugss
5077 a093 350
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
plugss
0132 0b1d 350
Reposted fromdontforgot dontforgot viabrzask brzask
plugss
3032 ff47 350
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
plugss
4848 72ec 350
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
plugss
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viairmelin irmelin
plugss
2846 e255 350
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viairmelin irmelin
plugss
Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna.
— Biały Oleander
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl