Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

plugss
plugss
9418 1d03 350
Reposted fromshar17666 shar17666 viabrzask brzask
5010 2ea2 350
Reposted fromtosiaa tosiaa viahopelesswanderer hopelesswanderer
plugss
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
plugss
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
plugss
plugss
2556 dab2 350
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaZlaKobieta ZlaKobieta

March 19 2017

plugss
1026 0aa3 350
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viajobi jobi
plugss
0253 ba16 350
Reposted fromfor-witches for-witches viaszydera szydera
1972 c422 350
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
plugss
5606 170e 350
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
plugss

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi viaanorexianervosa anorexianervosa
plugss
Wszystko, co na zawsze trochę mnie przeraża..
— Julia Marcell - Andrew
Reposted frommonstrum monstrum viaM-M M-M
plugss
plugss
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

March 11 2017

plugss
1085 53ee 350
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
plugss
8010 578e 350
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viairmelin irmelin
plugss
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
plugss

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl